Header image

Start samenwerking Maatschappelijke Stages

LICHTENVOORDE - Vanaf schooljaar 2011-2012 moeten alle middelbare scholieren verplicht op maatschappelijke stage (MaS). Hierbij gaat het erom dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met vrijwilligerswerk. Binnen de gemeente Oost Gelre hebben een viertal partijen daartoe de handen ineen geslagen, te weten de KSG Marianum, de gemeente Oost Gelre, Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost Gelre en Sportservice Achterhoek Oost. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat de maatschappelijke stage binnen Oost Gelre een succes wordt. De maatschappelijke stage is niet helemaal nieuw voor het Marianum. De scholengemeenschap doet al een aantal jaren mee aan een pilot in het kader van de maatschappelijke stage en heeft al de nodige ervaring opgedaan. Nu de MaS vanaf schooljaar 2011-2012 verplicht wordt, is gekozen voor samenwerking tussen de verschillende partijen. Die samenwerking krijgt dus al gestalte gedurende het komende schooljaar 2010-2011. Presentatie van deze samenwerking is op woensdag 2 juni 2010. Daarbij zullen vertegenwoordigers van alle partijen aanwezig zijn, waaronder Paul Wentink (wethouder Welzijn), Jan Put (rector Marianum), Rob Verkerke (coördinator MaS Marianum), Henny van der Kracht (directeur Stichting IJsselkring) en Karin ter Heggeler (Sportservice Achterhoek Oost). Aan de orde komt wat de maatschappelijke stage precies inhoudt en welke rol partijen hierin vervullen. Daarbij zal o.a. het belang van de maatschappelijke stage, de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en de werving van stageplekken nader worden belicht. Ook zal dan de eerste ‘Nieuwsbrief Maatschappelijke Stage Oost Gelre’ het daglicht zien.

Ander nieuws