Header image

Reünie Sint Jozefschool in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - De vroegere R.K. meisjesschool bij het nonnenklooster werd omgedoopt tot Sint Jozefschool en is sinds 1977 gehuisvest in het prachtige schoolgebouw aan de Schatbergstraat.

De 100e Jozefverjaardag gaan wij uitgebreid vieren! De week van 11 tot en met 16 juni zal een feestweek worden met tal van activiteiten voor leerlingen, ouders, medewerkers, oud-leerlingen en genodigden. Een van de hoogtepunten is de reünie. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken wordt er druk gezocht naar namen, adressen, foto’s e.d. Informatie: tel. 0544-376202.

Vanwege het verwachte aantal deelnemers zult u een grote tent, fantastische muziek en voor hapjes en drankjes een prima horeca aantreffen.

Al met al zijn we druk doende om er een zo mooi mogelijk feest van te maken. Wij nodigen daarom oud-leerlingen, (oud)-medewerkers van harte uit voor de reünie op zaterdag 16 juni a.s. Sint Jozefschool, Schatbergstraat 81, 7131 GK Lichtenvoorde.

Schoolverlaters tot 1960 zijn vanaf 14.00 u. welkom, schoolverlaters van 2004 tot 2011 vanaf 16.30 u. en schoolverlaters van 1960 tot 2004 zijn vanaf 19.00 u. welkom. Als je de bovenstaande tijden hanteert is de kans om oud-klasgenoten te treffen het grootst, vandaar deze indeling. Vanzelfsprekend is iedereen natuurlijk vrij om eerder te komen of langer op de reünie te blijven, bijpraten en gezelligheid staan voorop!

Via onze website: www.dejozef.nl kunt u zich nog steeds aanmelden en ook volgen welke klasgenoten zich al hebben ingeschreven. Zie ook Facebook en Twitter. Er zijn ook aanmeldingsformulieren verkrijgbaar op de Sint Jozefschool tel. 0544 371704, de Antoniushove en de plaatselijke bibliotheek. Alle nieuwtjes en details staan op de bovenstaande site. Wij hopen dat velen van de mogelijkheid gebruik maken om de school nog een keer te bezoeken. Voor leerlingen en medewerkers die vóór 1977 afgezwaaid zijn, betekent het mogelijk ook een kennismaking met het “nieuwe gebouw” dat we sinds die tijd in gebruik hebben.

Voor degenen die de school vanaf 1977 hebben verlaten is het wellicht een mooie gelegenheid om terug te blikken op een aantal jaren waarin lief en leed gedeeld werden.Ander nieuws