Header image

Provincie kent € 81.250 toe aan Oost Gelre

OOST GELRE - In het Wentholtpark in Lichtenvoorde wordt een Cool Nature plek gerealiseerd. Dit zijn speelplekken waar kinderen spelenderwijs leren en bewegen in een natuurlijke omgeving. De Provincie Gelderland kent hiervoor een subsidie van € 81.250 toe aan de gemeente Oost Gelre. Wethouder Vincent van Uem: “We zijn erg blij met de toekenning van deze subsidie. Met deze subsidie kunnen we bijzondere en natuurlijke speelplekken creëren voor de kinderen.” Het Wentholtpark maakt deel uit van het project De Hofbeek. Het park maakt onderdeel uit van de groene long in Lichtenvoorde. Samen met het ontwerpteam is er een herinrichtingsplan voor het Wentholtpark gemaakt. De uitvoering hiervan is nu volop bezig. Zo wordt er onder andere een toeristische fietsroute aangelegd die het noordelijk en het zuidelijk buitengebied met elkaar verbindt. De route leidt door het park en het centrum van Lichtenvoorde en sluit aan op bestaande fietsroutes. De fietsroute wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Het project Cool Nature is onderdeel van het klimaatprogramma van de provincie. In het zuidelijk gedeelte van het Wentholtpark worden natuurlijke speelplekken gecreëerd met water, zand, takken en bomen. Dit prikkelt kinderen om te ontdekken en uitdagingen te zoeken. Ook is het de bedoeling dat ze iets kunnen leren over de natuur. Om deze speelplekken te realiseren heeft de provincie de subsidie van € 81.250 toegezegd. De gemeente maakt het ontwerp voor de natuurlijke speelplekken samen met de kinderen. “De kinderen zijn de toekomstige gebruikers. We willen hen dan ook nadrukkelijk betrekken bij het nadenken over hoe de speelplekken eruit moeten zien en het uiteindelijke ontwerp” aldus wethouder van Uem.

Ander nieuws