Header image

Pilot papierinzameling per minicontainer in Harreveld

HARREVELD- Muziekvereniging St. Agatha uit Harreveld heeft eind vorig jaar aangegeven samen met de gemeente en ROVA een pilot papierinzameling met minicontainers te willen starten. Het college van B&W heeft ingestemd met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een pilot.

Het inzamelen van papier met minicontainers is een nieuwe methode van papier inzamelen. Het doel is een zo goed mogelijke scheiding van papier vanuit huishoudelijk afval. ROVA is op dit moment in overleg met alle oud papierinzamelaars van Oost Gelre over een mogelijke pilot in Harreveld. Wanneer alle papierinzamelaars het eens zijn over een pilot en de randvoorwaarden, kan de eerste pilot van start gaan. Deelname aan de pilot is voor de inwoners op vrijwillige basis. Ook de containers worden op basis van vrijwilligheid gratis door ROVA beschikbaar gesteld aan de inwoners. Als de pilot een succes blijkt te zijn, dan wordt ook aan andere inzamelaars van oud papier in Oost Gelre deze inzamelmethode aangeboden.

Er zijn meerdere voordelen van het inzamelen van oud papier met minicontainers. Zo is het minder belastend voor de vrijwilligers en zijn er minder vrijwilligers nodig per inzameling om hetzelfde werk te verrichten. Ook kan de opslag van papier bij het gebruik van minicontainers in de buitenlucht plaatsvinden en vindt er geen vervuiling van de omgeving plaats wanneer het papier wegwaait terwijl het aan de weg staat.Ander nieuws