Header image

Oranje Fonds doneert 7000 euro aan CC De Bron

GROENLO - Het cultureel centrum De Bron heeft van de provincie Gelderland een bedrag gedoneerd gekregen en van het Oranje Fonds een toezegging van € 7.000,- . Die gelden zijn bedoeld voor het provinciale project dorpscontactpersoon.

Met deze gelden worden de kosten van de dorpscontactpersoon gefinancierd. Erik Mentink is de man die deze functie zal vervullen en hij wordt aangestuurd door bestuur van De Bron. Bij de provincie heet zo iemand een ‘dorpscontactpersoon spin in het web’. Maar Groenlo zou Groenlo niet zijn als de titel niet een beetje zou worden aangepast, vandaar hier de titel stadscontactpersoon. Een titel die meer de eigenheid van het stadje Groenlo uitstraalt.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar wordt € 32 miljoen besteed aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranjefonds.

Het sociaal cultureel centrum De Bron heeft voor de functie van stadscontactpersoon en werkzaamheden zoals gezegd Erik Mentink aangetrokken, een man die al professioneel optreedt als vestingstadpromotor van Groenlo en daarnaast een bekende persoonlijkheid is in Groenlo met een breed netwerk en dus uitstekend geschikt voor deze voor Groenlo nieuwe functie. Zo werd Erik Mentink onlangs nog verrast met de titel ‘ambassadeur van het Stadsmuseum’ en recentelijk werd hij nog gekozen tot prins carnaval van de Knunnekes. De geldelijke bijdragen die zijn toegezegd zijn ook bedoeld om in de functie van stadcontactpersoon voor verschillende organisaties en burgers een aanspreekpunt te zijn. Zijn werkterrein is dus heel breed. Hij zal zich niet alleen bezighouden met de aandachtsvelden die De Bron bestrijkt, maar zich evenzeer richten op kunst en cultuur, kinderopvang, welzijn ouderen, bibliotheek, basisscholen, belangenverenigingen, moskeeën en kerken en met evenementen en het bedrijfsleven. Een veelomvattende taak vandaar ook de titel ‘spin het web’.

De stadscontactpersoon is niet iemand die in de organisatie zelf gaat zitten van nieuwe ontwikkelde initiatieven, nee hij is een vraagbaak, een aanjager en hij brengt mensen tot elkaar. Een uitdagende en veel omvattend taak dus. Zijn werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Het project zoals dat nu financieel mogelijk wordt gemaakt door de provincie en het Oranje Fonds beloopt een tijdvak van twee jaar, tot 1 november 2013. Dat betekent overigens niet dat dan de taak van de stadcontactpersoon teneinde zal zijn. Alleen de financiële kant van de zaak zal dan op een andere manier ingevuld moeten worden.

Voor De Bron is Erik Mentink ook een belangrijke factor omdat De Bron al enige tijd op zoek is naar een andere lokatie. Zoals bekend zetelt het cultureel centrum nu in de voormalige Mariakerk aan de Ruurloseweg die destijds werd omgedoopt tot De Bron. De accommodatie wordt gehuurd van de St. Paulusparochie, maar het gebouw voldoet niet meer aan de eisen die thans aan een dergelijk multifunctioneel gebouw worden gesteld. Daarom wordt gezocht naar een andere meer passende accommodatie.

Er is enige tijd geleden al onderzoek gedaan naar de eisen die aan een dergelijke accommodatie worden gesteld en dat is gedaan door het op dit gebied bekende bureau ICS uit Zwolle. Die heeft ook de ideeën en meningen op dat gebied van de gebruikers van De Bron in kaart gebracht. Het bureau is met een aantal conclusies gekomen en op dit moment wordt gedacht aan huisvesting in de leegstaande panden van Hameland aan de Mattelierstraat, hartje Groenlo. Dit gebouw heeft thans de voorkeur omdat de Woningcorporatie de Woonplaats bezig is een andere partij te huisvesten in een ander deel van het grote complex. Het is een ingewikkeld proces dat nog moet worden doorlopen en er moet nog heel wat worden gecijferd en gerekend, zo zegt desgevraagd de voorzitter van de stichting De Bron, Hans Tops. Of die locatie die men nu op het oog heeft als Kulturhus ook inderdaad daarvoor in aanmerking komt hangt af van de ruimtelijke indeling en van de financiële haalbaarheid.

Straks zal in navolging van het elders in den lande al veelvuldig toegepaste systeem het multifunctioneel centrum als ‘Kulturhus’ gaan voortbestaan, een term die uit Scandinavië afkomstig is waar dit systeem veelvuldig en met het nodige succes wordt toegepast. Nadat De Bron al vele jaren bezig is met het zoeken naar een passender onderkomen lijkt er nu toch meer schot in de zaak te komen, ook omdat de gemeente er nu duidelijk vaart achter wil zetten. En Erik Mentink zal vanuit zijn invalshoek van diverse zijden dus ongetwijfeld ook nog andere ideeën en suggesties aandragen voor een verdere invulling van het Kulturhus. Voor meer informatie over het Oranje Fonds kan contact worden opgenomen met Rosanne Wink, adviseur pers en publiciteit, tel. 030-2339345. Voor meer informatie over het cultureel centrum De Bron of het project Stadscontactpersoon Spin in het web kunt u contact opnemen met Hans Tops, tel. 0544461146 of 0640422860.Ander nieuws