Header image

Oost Gelre gaat fors bezuinigen

OOST GELRE- Het College van B&W van de gemeente Oost Gelre heeft een voorlopig standpunt ingenomen over de bezuinigingen die Oost Gelre weer financieel gezond moeten maken. De bezuinigingen vloeien voort uit de takendiscussie die het college met de gemeenteraad heeft gevoerd. Ze strekken zich uit over de periode van 2012 – 2015.

Het college wil tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 24 februari in HCR ’t Zwaantje uitleggen welke keuzes voorliggen. Maar ook de argumenten waarom tot deze keuzes gekomen is. In een eerder stadium hadden raad en college al uitgesproken dat in principe alles bespreekbaar is. Het college heeft nu een voorlopig standpunt ingenomen. Tijdens de informatieavond wordt dit standpunt toegelicht. Na de informatieavond neemt het college een definitief standpunt over een sluitende meerjarenbegroting in. Dat is ook het standpunt dat naar de gemeenteraad gaat en eind maart tot besluitvorming zal leiden.

De meest in het oog springende bezuinigingen zijn het halveren van de subsidie aan de bibliotheek, het halveren van de subsidie aan de muziekschool, het sluiten van het zwembad in Lichtenvoorde, het sluiten van de gemeentebalie in Groenlo en het stoppen van de subsidie aan Gelre FM. Daarnaast wil het college de OZB verhogen met 8 procent.Ander nieuws