Header image

Omgaan met een kind met een psychiatrisch ziektebeeld’

LIEVELDE - Op dinsdag 15 februari a.s. wordt bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde van 19.45 – 22.00 uur een themabijeenkomst gehouden voor ouders van kinderen met een beperking.

Onderwerp is omgaan met een kind met een psychiatrisch ziektebeeld. De organisatie is in handen van Ouders-Helpen-Ouders (OHO) Oost-Achterhoek in samenwerking met VIT Oost-Gelderland en MEE Oost-Gelderland. OHO wordt gevormd door ouders en verzorgers van kinderen met een beperking. Het doel van OHO is het delen van kennis mét anderen en gebruik maken van de kennis ván anderen. Dit gebeurt tijdens themabijeenkomsten.

Déze themabijeenkomst geeft Janneke van Winkelhof, preventiemedewerker van GGNet informatie, handvatten en adviezen hoe u als gezin om kunt gaan met een gezinslid met een psychiatrische stoornis en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn in de regio.

Tevens kunt u uw vragen kwijt en ervaring uitwisselen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle ouders van kinderen met een beperking en andere geïnteresseerden. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Wilt u alvast wat meer informatie dan kunt u contact opnemen met de VIT Oost-Gelderland (0573)-438400 of MEE Oost-Gelderland (0314)-344224.Ander nieuws