Header image

Nieuw spreekuur voor ouderen met somberheidsklachten

LICHTENVOORDE-Het eerst volgende spreekuur is op donderdag 14 oktober van 10.00 -11.00 uur in het gebouw De Treffer, ruimte 3, Raadhuistraat 18 in Lichtenvoorde. Het spreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die vragen hebben over somberheid, lusteloosheid of over andere klachten zoals piekeren of depressiviteit. Het bezoek aan het spreekuur is gratis. Op het spreekuur kan men zonder afspraak en zonder verwijzing van de huisarts terecht. In een persoonlijk gesprek beantwoordt een deskundi¬ge uw vragen. De vragen kunnen gaan over uzelf maar ook bijvoorbeeld over iemand in uw directe omgeving. Ook mensen die 'gewoon belangstelling' hebben over een specifiek onderwerp rond ouderen en geestelijke gezondheid zijn welkom. Het gesprek wordt afgerond met een vrijblijvend advies.

Het spreekuur, een initiatief van GGNet Preventie, is elke tweede donderdag van de maand in Lichtenvoorde en elke vierde vrijdag donderdag van de maand in Groenlo. Voor meer informatie of een overzicht van de spreekuren in dit najaar kunt u contact opnemen met GGNet preventie, mw. E. Kox, tel.: (0575) 58 24 50 of preventie@ggnet.nl.

Waarom een specifiek spreekuur? Het spreekuur is opgezet omdat veel ouderen met deze klachten niet of te laat hulp zoeken voor hun problemen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met onbekendheid met de problematiek en verkeerde beeldvorming met betrekking tot de zorgmogelijkheden. Hoewel de meeste ouderen (gelukkig) geen psychische klachten hebben, komt bij één op de twintig een ernstige depressie voor, de meest voorkomende psychische klacht bij ouderen. Symptomen die daarop wijzen zijn: slecht slapen, langdurig somber, nergens zin in, geen eetlust. Allemaal gedurende een langere tijd en vaak gecombineerd met spanningsklachten. Nóg eens één op de tien lijdt aan een milde depressie: wel symptomen van somberheid, maar onvoldoende om de diagnose ´depressie´ te stellen. Voor Oost-Gelre betekent dit dat er ongeveer 465 ouderen (65+) zijn met een ernstige depressie en 1300 ouderen met een lichte depressie. Veel mensen met deze klachten gaan niet naar hun huisarts, omdat zij denken dat deze klachten "bij het ouder worden horen". Dat is jammer, want depressies zijn in de meeste gevallen goed te behandelen. Het spreekuur biedt hen de gelegenheid te overleggen wat de beste weg is om de klachten te verminderen.Ander nieuws