Header image

Molen Harreveld opnieuw verbouwd

HARREVELD – Molen ’Hermien’ in Harreveld wordt, twee jaar na het aanbrengen van een heel nieuwe invaart, momenteel opnieuw ver­bouwd. Ditmaal behelzen de werk­zaamheden het bouwen van een toilet onder in de molen. Volgens oud-eigenares Hermien Wolte­rink- Domhof is voor de vrijwilli­gers en bezoekers een toilet een noodzaak. Maar bij de vorige ver­bouwingen ontbrak nog het geld ervoor. Het benodigde bedrag is in­middels wel bijeen. „Het is wel om­slachtig zo maar als je geen geld hebt kun je het ook niet uitge­ven.’’ In 2008 en 2009 werd de beltkorenmolen weer voorzien van een toogvormige doorgang in de muur. Deze was ooit verdwe­nen, maar vrijwilligers hebben de­ze weer aangebracht met behulp van een houten mal. Ook werd de korte spruitbalk onder de molen­kap, die was ingerot, vervangen door molenmaker Groot Wessel­dijk uit Lochem. De Harreveldse molen dateert uit 1819 en is gebouwd in opdracht van geneesheer J. van Raesfelt. In 1926 kwam ze aan de familie Wol­terink.

Ander nieuws