Header image

Maatwerkvoorschriften geur Vitelco/HPT ter inzage

LICHTENVOORDE- Het college van B&W van Oost Gelre heeft het ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geur Vitelco/HPT vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf 12 maart ter inzage. De maatregelen zijn erop gericht de geuroverlast van het bedrijf voor de omgeving te beperken. Op woensdag 25 maart is er tussen 16.00 en 20.00 uur een inloop in het gemeentehuis in Lichtenvoorde voor mensen die vragen hebben of meer informatie willen.

Vitelco/HPT is gevestigd aan de Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Het bedrijf verwerkt huiden tot leerproducten. Daarnaast worden op die locatie proteïnen geproduceerd. Op dit moment loopt een procedure waarin het bedrijf een nieuwe vergunning heeft aangevraagd voor het voortzetten van deze werkzaamheden. Deze aanvraag wordt op dit moment getoetst door de Omgevingsdienst.

Naast de procedure van vergunningverlening heeft de gemeente een traject in gang gezet om maatregelen op te leggen die de geuroverlast moeten beperken. De gemeente gaat daarbij uit van de strengst mogelijke maatregelen die aan een bestaand bedrijf mogen worden opgelegd.

In het ontwerpbesluit staat welke geurmaatregelen we redelijkerwijs aan Vitelco mogen opleggen. Daarbij moeten we rekening houden met de geurreductie die de maatregelen opleveren én de kosten die deze maatregelen met zich meebrengen. Bij een eventuele rechtsgang zal ook de rechter deze aspecten van haalbaarheid en betaalbaarheid toetsen en meewegen.

Het ontwerpbesluit ligt van 12 maart tot 22 april a.s. ter inzage. Iedereen kan daar een zienswijze op indienen. Met het indienen van een zienswijze houden belanghebbenden ook het recht om na definitieve vaststelling in beroep te gaan.

Inwoners die vragen hebben of meer informatie willen kunnen terecht op de inloopbijeenkomst op woensdag 25 maart tussen 16.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis. Er zijn dan deskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.


Ander nieuws