Header image

Landelijk Register Kinderopvang

OOST GELRE - Er komt één landelijk register kinderopvang. Dit vervangt de 431 individuele gemeentelijke registers. Het register zorgt niet alleen voor meer professionaliteit, maar helpt (ook de Belastingdienst) om misbruik te voorkomen. Ook de gemeente Oost Gelre is druk bezig met het inschrijven van instellingen in het register. Sinds 1 juli 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) voor iedereen in te zien. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben per 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK geregistreerd staat. Per 1 oktober a.s. zal het register volledig gevuld zijn. Meer informatie is te vinden op de websitehttp://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/. Vanaf 2010 gelden strengere regels voor gastouderopvang. Ouders die gebruik maken van gastouderopvang behouden in 2010 recht op kinderopvangtoeslag, ook als hun gastouder niet aan de nieuwe deskundigheidseisen voldoet. Willen de ouders in 2011 dat recht behouden, dan moet de gastouder wél aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen én in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen. Gastouders moeten via een geregistreerd gastouderbureau vóór 1 oktober a.s. een aanvraag tot registratie doen bij de gemeente en voor 31 december a.s. aan de kwaliteitseisen voldoen. Voor meer informatie kijk ook ophttp://www.implementatiekinderopvang2010.nl/.
U kunt voor meer informatie contact opnemen met Marieke Buist van de gemeente Oost Gelre. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0544 - 39 35 67.


Ander nieuws