Header image

Laatste informatiebijeenkomst Wabo voor bedrijven

OOST GELRE - Maandag 27 september is in Lichtenvoorde de laatste informatieavond over de invoering van de omgevingsvergunning (Wabo). Op 1 oktober gaat de nieuwe omgevingsvergunning in. Vooral voor bedrijven die regelmatig een vergunning aanvragen betekent dat nogal wat.

Bedrijven hebben in hun werk te maken met een groot aantal vergunningen en voorschriften, met elk hun eigen criteria, procedures, afhandelingstermijnen, kosten en toezichthouders. Op 1 oktober 2010 is dat verleden tijd met de invoering van de omgevingsvergunning (Wabo). Vanaf dan kunnen bedrijven alle vergunningen voor de fysieke leefomgeving via één (digitaal) loket met één vergunning regelen. De eerste informatieavond in Wehl trok veel belangstellenden. Er bestaat een duidelijke behoefte bij bedrijven om zich te laten informeren. De acht gemeenten die de avonden organiseren rekenen dan ook op een eveneens goede opkomst op maandag 27 september, bij HCR ’t Zwaantje aan de Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde. Aanvang 19.30 uur. Bedrijven die de bijeenkomst willen bijwonen kunnen zich aanmelden via de mail bij gemeente@oostgelre.nl. Voor meer informatie kunnen bedrijven terecht op de website http://www.omgevingsloket.nl/of bij de betreffende afdeling van één van de deelnemende Achterhoekse gemeenten.Ander nieuws