Header image

Karel Donders op 14 mei tot priester gewijd

LIEVELDE- Op 14 mei aanstaande wordt Karel Donders door aartsbisschop mgr. W. Eijk tot priester gewijd. De wijding wordt gehouden tijdens een Pontificale Eucharistieviering in de Kathedrale Kerk van St. Catharina te Utrecht. In september 2010 mochten wij Karel Donders verwelkomen in de Achterhoek, waarbij hij op 2 oktober is gepresenteerd aan de parochianen van de St. Paulusparochie tijdens een viering in de Christus Koning Kerk te Lievelde. Karel, geboren in 1984 te Arnhem, heeft zijn priesteropleiding genoten in Haarlem. Tijdens zijn middelbare schoolperiode kwam hij in contact met jongeren die in het kader van voorbereiding op de Wereldjongerendagen bezig waren met verdieping van het geloof. Tijdens deze periode ontdekte Karel de waarde van het geloof. Na de middelbare school was de priesteropleiding een logische vervolgstap. Als eerste stap naar de priesterwijding, is Karel afgelopen november tot diaken gewijd. Nu is het moment daar dat hij tot priester gewijd wordt. Dit zal gebeuren door mgr. Eijk tijdens een Pontificale Eucharistieviering in de Kathedrale Kerk van St. Catharina te Utrecht. Het is mogelijk om de priesterwijding bij te wonen. Door het parochiesecretariaat zijn bussen geregeld. Twee bussen zijn inmiddels vol, maar aanmelding voor de derde bus is nog mogelijk. Karel woont op dit moment nog bij de Paters Maristen op Loreto, maar zal naar verwachting in juni gaan verhuizen naar de pastorie van Eibergen. Karel Donders zal zijn Eerste Plechtige Eucharistie in de St. Paulusparochie vieren op zaterdag 21 mei. Deze plechtigheid is in de H. Caeciliakerk te Rietmolen om 19.00 uur. Aansluitend is er een receptie in zaal Kuppers waar de gelegenheid is Karel persoonlijk te feliciteren.Ander nieuws