Header image

Je zit in een rolstoel, je hebt een scootmobiel. En dan???

Informatiebijeenkomst : Rolstoeltoegankelijkheid LICHTENVOORDE - Op woensdag 14 december houdt de BelangenOrganisatie Oost Gelre voor mensen met beperkingen en chronisch zieken een bijeenkomst over “Rolstoeltoegankelijkheid” voor gebruikers van een rolstoel of scootmobiel, hun familie of kennissen in HRZ ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde.

Iedereen doet mee in de samenleving, ook de mensen met een beperkte mobiliteit. De overheid noemt dat participatie. Elke gemeente voert een Wmo-beleid waarin o.a. een toegankelijke samenleving een erg belangrijk aandachtspunt is. Wat kan een gemeente voor haar burgers doen die van een rolstoel of scootmobiel afhankelijk zijn bij het inrichten of herinrichten van de openbare ruimte? U hoort het op deze avond Oók kunt u, als ervarings-deskundige , duidelijk maken welke belemmeringen u tegenkomt, als u op pad gaat om uw boodschappen te doen.

Mevrouw Denise Janmaat, directeur van het NIRT (Nederlands Instituut voor Rolstoel-toegankelijkheid) in Beverwijk en zelf rolstoelgebruiker, gaat uitvoerig op dit onderwerp in. Hoe “aangepast” is de omgeving, als je moeilijk of helemaal niet meer kunt lopen en een rolstoel of scootmobiel nodig hebt om erop uit te gaan? Ook voor mensen uit de zorgverlening en vrijwilligers in de zorg is het een interessante avond. Kortom, iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 21.45 uur.

In verband met de organisatie stellen wij het zeer op prijs dat u zich aanmeldt vóór 8 december, tel.: 0544 371511 of 0544 461157 (na 7 uur ’s avonds) of het liefst via het mailadres: kleinavink@hetnet.nl met vermelding van het aantal personen, rolstoel of scootmobiel en telefoonnummer.Ander nieuws