Header image

Inloopmiddag herinrichting deel Lievelderweg

LICHTENVOORDE - Op 12 april 2010 organiseert de Raad van Bestuur Lindebrook een inloopmiddag voor belangstellenden over de herinrichting van een gedeelte van de Lievelderweg. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Raad van Bestuur Lindebrook en de gemeente Oost Gelre. De herinrichting betreft het gedeelte Lievelderweg welke gelegen is tussen de aansluiting van de James Wattstraat en het einde van de bebouwde kom van Lichtenvoorde. De straat zal ingericht worden als fietsstraat, waarbij geldt; auto’s te gast. Tevens zal er een nieuwe aansluiting van de Marconistraat op de Lievelderweg gerealiseerd worden. Ook de splitsing met de James Wattstraat wordt anders ingevuld. De Lievelderweg overgaand in de James Wattstraat zal als doorgaande weg gerealiseerd worden, waarbij verkeer komend uit het centrum van Lichtenvoorde automatisch de doorgaande route richting de Hamelandweg zal kiezen. De uitvoering hiervan staat gepland voor de tweede helft van 2010. Belangstellenden zijn van harte welkom op de inloopmiddag die gehouden wordt op 12 april van 17.00 tot 19.00 uur op het kantoor van Civiel Management Lichtenvoorde (CML) aan de Zilverlinde 7 te Lichtenvoorde. De Raad van Bestuur nodigt belangstellenden uit om kennis te nemen van het plan voor de herinrichting en om vragen te stellen over de verdere invulling van de herinrichting. Tevens is er de mogelijkheid tot het doen van suggesties voor verdere uitwerking van het definitieve ontwerp.

Ander nieuws