Header image

Inloopavond Markt-Boompjeswal 29 november

GROENLO - Op donderdag 29 november is er een inloopavond in het stadhuis Groenlo over de herinrichting van het gebied Markt tot Boompjeswal. Het voorlopig ontwerp is dan te zien. Ook is er een centrale uitleg waarin het ontwerp wordt toegelicht. Belangstellenden kunnen die avond met opmerkingen of vragen terecht.

Het Ontwerpteam herinrichting Markt-Boompjeswal heeft vorige week het voorlopige ontwerp doorgenomen. Het bureau BügelHajema heeft een plan gemaakt op basis van de informatie die het ontwerpteam al eerder had aangereikt. De leden van het ontwerpteam waren enthousiast over het voorlopige ontwerp. De ingebrachte ideeën kwamen volgens hen goed tot hun recht.

De afsluiting en herinrichting van de Markt is een quick win. Dat betekent dat het in mei 2013 afgerond moet zijn, zodat daar weer het traditionele Dweilorkestenfestival gehouden kan worden. Maar het project beperkt zich niet tot de Markt. Ook de Mattelierstraat, het Europlein en de Boompjeswal maken, weliswaar in fases, deel uit van de herinrichting. Ook de Wheme en het gebied rond de Oude Calixtus worden er in meegenomen. Op donderdag 29 november is de presentatie aan de inwoners en belangstellenden. Iedereen is vanaf 18.00 uur van harte welkom in het stadhuis. Om 19.00 uur is er een centrale presentatie in de Marktzaal in het Stadhuis. Daar wordt een uitgebreide toelichting gegeven op het voorlopige ontwerp. Daarna is er volop gelegenheid om in de hal van het stadhuis vragen te stellen aan de gemeente, het ontwerpteam of aan de medewerkers van BügelHajema.Ander nieuws