Header image

Informatieavond Wet maatschappelijke ondersteuning

LIEVELDE - De ledengroep, Gelderse Achterhoek, van het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, houdt op woensdag 6 april om 19.30 uur in HRZ Reijrink in Lievelde een thema-avond met als onderwerp: De Wmo: “Iedereen doet mee!” Maar, is dat ook zo?

Dhr. Mennen, coördinator van Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus Utrecht geeft een presentatie over de ontwikkeling van AWBZ naar Wmo in de toekomst en de financiering hiervan. De Wmo in de gemeente wordt toegelicht door mevrouw Rauwerdink, beleidsmedewerker van de gemeente Winterswijk. Na de pauze kunnen er vragen gesteld worden aan een panel, waaraan ook de stichting De Lichtenvoorde en de organisatie MEE Oost-Gelderland hun medewerking verlenen, onder leiding van dhr. Wentink, wethouder in Oost Gelre.

Het is een avond met veel actuele informatie over de zorg voor mensen met beperkingen. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle belangstellenden. Voor verder informatie: kansplus.gelderseachterhoek@gmail.comAnder nieuws