Header image

Informatieavond subsidieverordening bij Reijrink in Lievelde

OOST GELRE - Op woensdag 29 september is bij HRZ Reijrink in Lievelde een inspraakavond over de nieuwe Algemene Subsidieverordening. De avond zou aanvankelijk in het gemeentehuis gehouden worden. Maar door de vele aanmeldingen wordt uitgeweken naar Reijrink in Lievelde. De avond begint om 19.30 uur. Wanneer een organisatie subsidie ontvangt zijn de regels in de Subsidieverordening van toepassing. Formele regels over bijvoorbeeld aanvraag- en beslistermijnen of uitstel van indiening van documenten. De gemeente Oost Gelre wil het aantal regels zo veel mogelijk beperken en de administratieve lasten voor organisaties verminderen. De Subsidieverordening is dus aan herziening toe.  De nieuwe versie zou op 1 januari 2011 in moeten gaan. Tijdens de inspraakavond gaat het er niet alleen om of organisaties zich kunnen vinden in het nieuwe concept. De gemeente Oost Gelre wil ook graag horen of het nóg eenvoudiger kan. Inmiddels zijn daar ook al enkele reacties over binnen gekregen. Verenigingen of instellingen kunnen zich nog steeds opgeven voor deze bijeenkomst op 29 september in HCR Reijrink, bij voorkeur via de mail naara.debrouwer@oostgelre.nl. Bij hem kunt u ook terecht met vragen of opmerkingen via het telefoonnummer 0544-393556.


Ander nieuws