Header image

Infoavonden over gezondheid en veiligheid in keten en hokken

OOST GELRE - In 2012 is er wederom veel aandacht voor gezondheid en veiligheid in keten en hokken in Oost Gelre. In navolging op de succesvolle infoavond in Vragender in 2011, organiseert het Jongerenopbouwwerk Oost Gelre nu infoavonden in Harreveld en Zieuwent. De informatieavonden worden georganiseerd samen met Jeugdwerk Zieuwent, Jeugdhonk Harreveld, jongerenwerk Oost Gelre en de gemeente. Onderwerpen die tijdens de avonden aan de orde komen: ken je keet, hoe zorg je voor een brandveilige keet en hoe ga je op een respectvolle en gezonde manier met elkaar om; nee is nee, ook als je een biertje afslaat.
Infoavonden In april zijn er drie infoavonden: twee voor jongeren en één specifiek voor ouders. Iriszorg, Keetkeur.nl en de brandweer verlenen hun medewerking aan deze avonden.
  • Vrijdag 13 april: voor jongeren uit Harreveld, van 19.00 tot 21.00 uur in dorpshuis ’t Kempken. De infoavond is bedoeld voor jongeren uit groep 8 van de basisschool en de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs.
  • Zaterdag 21 april: voor jongeren uit Zieuwent, van 20.00 tot 22.00 uur bij ’t Kevelder. De infoavond is bedoeld voor jongeren uit de brugklas van het voortgezet onderwijs.
  • Maandag 23 april: voor ouders uit Harreveld en andere belangstellenden, in dorpshuis ’t Kempken van 20.00 tot 21.30 uur.
Programma jongeren De avonden beginnen met een aantal korte interviews van Martijn Verhoeven -de “Keetfather”- met betrokken organisaties. Hierna worden deelnemers in drie groepen verdeeld voor een workshop. De brandweer laat een korte demonstratie zien. Programma ouders Tijdens de infoavond op 23 april is er specifiek aandacht voor de rol en invloed van ouders op keten en hokken, de jongeren en de activiteiten die in de keten en hokken plaats kunnen vinden. Iriszorg en Keetkeur.nl zijn aanwezig en er is voldoende tijd voor het stellen van vragen. Aanmelden / meer informatie Wilt u zich aanmelden voor één van deze avonden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het jongerenopbouwwerk Oost Gelre, e-mail:m.tenijenhuis@ijsselkring.nl of telefonisch: (0651)-98 03 97.


Ander nieuws