Header image

Huisvestingsplan onderwijs Oost Gelre vastgesteld

OOST GELRE - Het college van B&W van Oost Gelre heeft het integraal huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. Hierin staat hoe de knelpunten op het gebied van huisvesting van de scholen op de lange termijn worden opgelost. In september neemt de gemeenteraad een besluit over het huisvestingsplan. Integraal huisvestingsplan Oost Gelre telt 19 basisscholen. Daarnaast nog de scholengemeenschappen Marianum en Harreveld en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het plan biedt de gemeente én de schoolbesturen voor de komende jaren duidelijkheid over de huisvesting voor het onderwijs. Uitgangspunt is dat de huisvesting moet voldoen aan de huidige eisen van onderwijs. In het huisvestingsplan zijn alle wensen van de scholen geïnventariseerd. Maar ook de toekomstige ontwikkelingen en verwachte leerlingenaantallen. Het plan geeft per school inzicht in wat er op de lange termijn zou moeten gebeuren. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt hangt af van de meerjarenbegroting van 2011-2014. Daarin moet ruimte gevonden worden voor deze investeringen. College en raad gaan zich daar in de 2e helft van 2010 over buigen. Prioriteiten De eindconclusie van het huisvestingsplan is dat de meeste scholen op dit moment een passende huisvesting hebben. In het plan wordt vooral aandacht gevraagd voor de St. Ludgerusschool in Lichtenvoorde, De ni-je Veste in Groenlo (locatie Buitenschans), scholengemeenschap Marianum (locatie Groenlo), scholengemeenschap Harreveld en de Hamalandschool (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Over het voortgezet speciaal onderwijs van de Hamalandschool is al eerder een besluit genomen. Hiervoor is in totaal een krediet van € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw. Dat betekent dat er een nieuwe school gebouwd wordt aan de Frans ten Boschstraat met een gymzaal. De leerlingen van de locatie aan de Herman Harmsenstraat kunnen dan gehuisvest worden in de nieuwe school. De locatie aan de Van Ostadestraat voor speciaal onderwijs wordt gerenoveerd. Raadsvergadering De gemeenteraad neemt op 21 september a.s. een besluit over het huisvestingsplan tijdens de openbare raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en is in het Stadhuis van Groenlo. Daarvóór, op 31 augustus, wordt het behandeld in de Commissie Maatschappij en Bestuur. Informatie Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs kunt u hieronder downloaden. Eindrapport Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010 (pdf)

Ander nieuws