Header image

Hoe regel ik de juiste zorg?

LIEVELDE - Op dinsdagavond 13 oktober organiseert VIT-hulp bij mantelzorg bij Kaasboerderij Weenink een themabijeenkomst ‘Hoe regel ik de juiste zorg?

Als u de zorg heeft voor een (volwassen) naaste, komt er dikwijls een moment dat er meer ondersteuning of zorg nodig is. Tijdens deze avond komen verschillende mogelijkheden aan de orde om in thuissituatie hulp en ondersteuning te regelen. En welke stappen kunt u zetten als het thuis blijven wonen steeds moeilijker wordt. U krijgt tevens uitleg over welke hulp onder de Wmo valt, (Wet maatschappelijke ondersteuning), wat gaat via uw zorgverzekering (Zvw) en waarvoor is een indicatie nodig via de Wlz (Wet langdurige zorg). Mogelijkheden voor hulp vanuit de Jeugdwet komen deze avond niet aan de orde. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, na aanmelding bent u van harte welkom.
Tijdens deze avond wordt rekening gehouden met de huidige richtlijnen van het RIVM. De zaalruimte, opstelling van zitplaatsen en maximum aantal bezoekers is daarop aangepast.
Koffie of thee wordt u aangeboden Het programma op dinsdag 13 oktober start om 19.30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) en is uiterlijk 21.30 uur afgelopen. Locatie: Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde. Meer informatie en aanmelding kan bij VIT-hulp bij mantelzorg,
tel. (0544) 82 00 00 of email info@vithulpbijmantelzorg.nl

Ander nieuws