Header image

Herinrichting Markt Groenlo: inloopavond 29 november

GROENLO - Op donderdag 29 november is er een inloopavond in het stadhuis Groenlo over de herinrichting van het gebied Markt tot Boompjeswal. Het voorlopig ontwerp is dan te zien. Ook is er een centrale uitleg waarin het ontwerp wordt toegelicht. Belangstellenden kunnen die avond op- en aanmerkingen kwijt. Het ontwerpteam herinrichting Markt-Boompjeswal heeft twee weken geleden het voorlopige ontwerp doorgenomen. Het bureau BügelHajema had een goed uitgewerkt plan gemaakt op basis van de informatie die het ontwerpteam al eerder had aangereikt. De leden van het ontwerpteam waren enthousiast over het voorlopige ontwerp. De ingebrachte ideeën kwamen goed tot hun recht.
De afsluiting en herinrichting van de Markt is een quick win. Dat betekent dat het in mei 2013 afgerond moet zijn, zodat daar weer het traditionele Dweilorkestenfestival gehouden kan worden. Maar het project beperkt zich niet tot de Markt. Ook de Mattelierstraat, het Europlein en de Boompjeswal maken deel uit van de herinrichting. Ook de Wheme en het gebied rond de Oude Calixtus worden er in meegenomen. Dat is ook wel logisch, want maatregelen op de ene plek hebben gevolgen voor de andere plekken, bijvoorbeeld als het gaat om de verkeerscirculatie. In het voorlopig ontwerp is daar volgens het ontwerpteam goed rekening mee gehouden. Met de tekeningen op tafel werd op een open en constructieve manier gediscussieerd. Dat leidde tot een aantal kanttekeningen, zoals het parkeren en de belangen van bewoners in dit gebied. Ook waren er nog wat praktische op- en aanmerkingen. Die worden nu door BügelHajema verwerkt in het voorlopig ontwerp. Op donderdag 29 november is de presentatie aan de inwoners en belangstellenden. Iedereen is vanaf 18.00 uur van harte welkom in het stadhuis. Om 19.00 uur is er een centrale presentatie in de Marktzaal in het stadhuis. Daar wordt een uitgebreide toelichting gegeven op het voorlopige ontwerp. Daarna is er volop gelegenheid om in de hal van het stadhuis vragen te stellen aan de gemeente, het ontwerpteam of aan de medewerkers van BügelHajema.


Ander nieuws