Header image

Herbenoeming burgemeester Heijman in gang gezet

OOST GELRE - Op 15 september dit jaar verstrijkt de eerste ambtstermijn van burgemeester Henk Heijman. De gemeentewet biedt de mogelijkheid voor een herbenoeming voor een nieuwe periode van zes jaar. Burgemeester Heijman heeft aangegeven hier graag gebruik van te maken. Hij heeft dit tijdens een gesprek met de Commissaris van de Koningin kenbaar gemaakt. Op dinsdag 29 maart neemt de gemeenteraad een besluit over de procedure voor de herbenoeming. Voor de herbenoeming van een burgemeester is een Koninklijk Besluit nodig. Maar voor het zover is wordt een zorgvuldige procedure doorlopen. Uit de gemeenteraad wordt een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze commissie kijkt in een gesprek met de burgemeester terug op de afgelopen zes jaar en bespreekt ook wat ze de komende zes jaar van hem verwacht. Deze gesprekken leveren uiteindelijk een aanbeveling over de herbenoeming op. Deze aanbeveling wordt naar de Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer Cornielje, gestuurd. Die adviseert op zijn beurt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling. In het geval van een herbenoeming draagt de minister de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Kroon. De gemeenteraad neemt 29 maart een besluit over de procedure voor de herbenoeming. De procedure voorziet er in dat op woensdag 11 mei aanstaande de aanbeveling naar de Commissaris van de Koningin wordt gestuurd. Het is nog niet bekend wanneer de minister een besluit neemt over de herbenoeming, maar dat zal in ieder geval vóór 15 september 2011 gebeuren. Dat is de datum waarop de eerste ambtstermijn van de burgemeester afloopt.

Ander nieuws