Header image

GTV is bezorgd over veiligheid van fietsers naar Tennispark

GROENLO - Het bestuur van de Groenlose Tennisvereniging heeft haar bezorgdheid geuit over de veiligheid van haar fietsende leden die via de Oude Winterswijkseweg in Groenlo naar het nieuwe tenniscomplex rijden. Gedeeltelijk ligt de route buiten de bebouwde kom over een weg met een beperkte breedte die zij moeten delen met het overige verkeer. Voorbereidingen lopen om in het najaar een vrijliggend fietspad langs de Oude Winterswijkseweg te realiseren. GTV geeft aan dat, tot de realisatie van het fietspad, het voor de veiligheid van de fietsers noodzakelijk is het betreffende gedeelte van de Oude Winterswijkseweg als 30-zône in te richten en indien dit niet mogelijk is de Oude Winterswijkseweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De Gemeente heeft de opties onderzocht en heeft voorgesteld om GTV een alternatief te bieden door een deel van de permanente maatregelen eerder uit te voeren. Het geboden alternatief biedt in de “overgangsperiode” voldoende veiligheid en wordt in twee fases uitgevoerd. Op zeer korte termijn, voor de opening van het tenniscomplex, wordt voor de nieuwe kruising bebording in de berm aangebracht waardoor overige weggebruikers worden geattendeerd op een fietsoversteekplaats. Tegelijkertijd wordt aan de oostzijde van de oversteekplaats een opstelplaats gerealiseerd voor de wachtende fietsers. In een later stadium, naar verwachting eind juni ivm. levertijd lichtmasten, wordt ter plaatse van de oversteekplaats een drempel en de openbare verlichting aangebracht. Het alternatief werkt niet kostenverhogend. Het aanbrengen van de bebording, de drempel en de openbare verlichting zijn onderdeel van het definitieve uitvoering zoals die, samen met het vrijliggend fietspad, wordt gerealiseerd. Hier is hier dus sprake van vervroegde uitvoering van geplande werkzaamheden hetgeen niet kostenverhogend werkt. De kosten van de realisatie van een opstelruimte zijn nihil en kunnen als voorbereidingskosten voor het fietspad worden beschouwd. De verharding kan voor 15 april 2010 worden aangebracht.

Ander nieuws