Header image

Groot onderhoud aan zwembad ’t Meekenesch

LICHTENVOORDE-Begin mei is in de gemeenteraad besloten dat zwembad ’t Meekenesch de komende jaren in stand wordt gehouden in de huidige vorm. Dat vereist wel dat een aantal onderhoudswerkzaamheden met voorrang wordt opgepakt. Daarom sluit het zwembad in de periode van 5 juli t/m 15 augustus 2010. Jaarlijks gaat het zwembad drie weken dicht in de zomervakantie voor onderhoud. Door de extra werkzaamheden wordt deze periode dit jaar verlengd naar zes weken. Dit is een krappe planning, maar de verwachting is dat het moet lukken in deze periode. Vanaf 16 augustus, dus direct na de schoolvakanties is het zwembad weer helemaal klaar voor lessen, trainingen en recreatief zwemmen. De verlenging met drie weken kan wel nadelig zijn voor houders van een badenkaart, doelgroepenleskaart of abonnement. Voor degene die dit betreft zal het zwembad dit vergoeden in ‘zwemtijd’ of met verlenging van het abonnement met drie weken. In de loop van dit jaar zal ongetwijfeld nog een aantal onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de dakbedekking. Het is niet noodzakelijk om voor dergelijke werkzaamheden het bad te sluiten. De overlast voor bezoekers wordt zoveel mogelijk beperkt, maar de gemeente vraagt op voorhand begrip voor de eventuele overlast.

Ander nieuws