Header image

Glasvezel in Lievelde?

LIEVELDE - Gemeente Oost Gelre en Lievelds Belang willen weten of de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom van Lievelde een haalbare kaart is. Om het interessant te maken voor een kabelexploitant moet minstens 60% van de huishoudens meedoen. Deze week wordt huis-aan-huis een enquêteformulier in de bus gedaan om de belangstelling te peilen. In de laatste vergadering van de gemeenteraad kwam de aanleg van glasvezel in de kleine kernen en in het buitengebied al ter sprake. Wethouder Vincent van Uem gaf toen al aan dat het ook binnen de regio Achterhoek hoog op het wensenlijstje staat, maar dat het al met al lastig is om het te realiseren.
Geen zekerheid De grootste kans maakt op dit moment Lievelde, omdat er al een glasvezel langs het kerkdorp loopt. De gemeente is hierover al geruime tijd in gesprek met de firma Reggefiber, maar die maakt een zakelijke afweging en kijkt vooral of de aanleg rendabel is. Maar de kans op een goed vervolg van de onderhandelingen is natuurlijk groter als blijkt dat er veel belangstelling voor afname van de glasvezel is. Nogmaals, daarmee is de aanleg nog zeker geen feit, maar het is wel een goed argument in de onderhandelingen. Enquête Daarom wordt in overleg met Lievelds Belang een enquête uitgezet onder de inwoners van de bebouwde kom van Lievelde. Ze krijgen huis-aan-huis een enquête in de bus. Ze kunnen op het formulier aangeven of ze belangstelling hebben om een aansluiting voor de glasvezel af te nemen. De enquête staat ook digitaal op de website van Lievelds Belang: www.lieveldsbelang.nl. Meer informatie over de glasvezel is te vinden op de websitehttp://www.reggefiber.nl/.


Ander nieuws