Header image

Gemeente onderhandelt met Livo over zwembad

LICHTENVOORDE - Het College van B&W is onderhandelingen met zwemvereniging Livo gestart over een eventuele overname van zwembad ’t Meekenesch. Livo ziet mogelijkheden om het zwembad te exploiteren. Wethouder Paul Wentink is blij met deze uitkomst: “Het is een goed onderbouwd plan en ik ga met vertrouwen de onderhandelingen in”.

De gemeenteraad heeft begin dit jaar besloten om met ingang van 2013 een bedrag van € 450.000,- te bezuinigen op zwembad ’t Meekenesch. Het college heeft toen nadrukkelijk aangegeven open te staan voor overname van het zwembad door derden. Wethouder Wentink hierover: “Een aantal partijen heeft zich bij ons gemeld en interesse getoond voor overname van het zwembad. Uiteindelijk hebben drie partijen een bedrijfsplan ingediend. Na beoordeling van die plannen is onze keus op Livo gevallen als gesprekspartner voor een eventuele overname.“

Uit de ingediende bedrijfsplannen blijkt dat alle partijen uitgaan van een bijdrage van de gemeente in de exploitatie van het zwembad. Dat heeft ook te maken met de wensen die het college heeft meegegeven. Onder andere dat de zwemvereniging en recreatieve zwemmers gebruik kunnen blijven maken van het zwembad. Maar ook dat het mogelijk blijft zwemlessen te volgen. Wethouder Wentink: “Overeind blijft de bezuiniging van € 450.000,- die we moeten realiseren. Maar een bijdrage van de gemeente is bespreekbaar als je kijkt naar de wensen van het college bij overname van het zwembad.”

Al deze week worden de eerste gesprekken gevoerd tussen Livo en de gemeente. Wethouder Wentink heeft vertrouwen in de plannen van Livo, maar wil nog niet op de zaken vooruit lopen. “Livo heeft een goed plan en kan natuurlijk rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Dat geeft vertrouwen in de mogelijkheden om het zwembad te exploiteren. Maar er moet nog wel veel geregeld worden en ook financieel moeten we er uit zien te komen. We zijn er nog lang niet, maar we hebben wel samen een belangrijke eerste stap gezet. ”



Ander nieuws