Header image

Gemeente en City Lido maken afspraken

GROENLO- Op 4 augustus 2010 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het geschil dat City Lido en de gemeente Oost Gelre hadden over de brandveiligheid bij City Lido. Op het moment van de uitspraak was al een aantal aanpassingen gedaan aan het gebouw en moest alleen de brandmeldinstallatie nog worden verbeterd.

De afgelopen weken zijn door het college en het bestuur van City Lido gesprekken gevoerd over de aanpassingen aan de brandmeldinstallatie. Het college en City Lido hebben hierover in een constructief gesprek op 26 november jl. overeenstemming bereikt. In dit gesprek heeft City toegezegd de brandmeldinstallatie voor de kerst van dit jaar zelf aan te zullen passen. Daarmee voldoet het pand aan de brandveiligheidseisen.

Over en weer is uitgesproken om een streep te zetten onder de achterliggende periode en dat er vanaf nu naar de toekomst gekeken wordt.Ander nieuws