Header image

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt 26 juni 2012

OOST GELRE - Vanaf dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Kinderen moeten dan een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig? Vraag dit aan voor 1 mei. Op dit moment treden er al vertragingingen op in de levering van reisdocumenten voor kinderen jongeren dan 13 jaar en 8 maanden! Door toenemende drukte lopen de levertijden beginnen al op, dus vraag op tijd aan! Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, hebben half maart 2012 een brief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan goed. Hierin staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen document nodig heeft.
Reisdocument nodig voor zomervakantie? Kom vóór 1 mei! Is dat het geval, vraagt u dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aan. Op dit moment treden er al vertragingen op in de levering van reisdocumenten voor kinderen jonger dan 13 jaar en 8 maanden. Er wordt geprobeerd om er voor te zorgen dat in dat geval het aangevraagde document voor 30 juni 2012 (het begin van de zomervakantie) wordt geleverd. Vraagt u het document aan na 1 mei 2012, dan zal het document naar alle waarschijnlijkheid niet voor het einde van de zomervakantie (1 september 2012) kunnen worden geleverd. Houdt u er rekening mee dat het ook niet mogelijk zal zijn om een spoedaanvraag te doen. De levertijd van reisdocumenten voor mensen van 13 jaar 8 maanden en ouder is op dit moment nog de reguliere 5 werkdagen. Ook spoedaanvragen worden nog(!) wel normaal geproduceerd. Geen reisdocument nodig voor zomervakantie Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén eigen (reis)document nodig, dan verzoeken wij u vriendelijk om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies. Afspraak maken U kunt een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart via het Digitaal Loket en ga naar ’Afspraak maken’. Meer informatie Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving kunt u lezen op www.oostgelre.nl én http://www.paspoortinformatie.nl/. Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de brief lezen op http://www.paspoortinformatie.nl/.


Ander nieuws