Header image

Geen gezondheidscentrum in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Vrijdagmiddag 1 oktober hebben de gemeente Oost Gelre en wooncorporatie ProWonen in overleg met de overgebleven toekomstige gebruikers van het te bouwen gezondheidscentrum op de hoek Hagenstraat / C. Looierstraat in Lichtenvoorde besloten om de ontwikkeling stop te zetten. In 2009 werd met veel enthousiasme het initiatief voor een gezondheidscentrum in Lichtenvoorde nieuw leven ingeblazen. Voortvarend gingen de gemeente Oost Gelre en de wooncorporatie uit Borculo samen met twaalf toekomstige gebruikers aan de slag. In de gebruikersgroep was ook de eerstelijnszorg uit Lichtenvoorde nadrukkelijk betrokken. De samenwerking tussen de partijen verliep erg soepel; dit leidde tot een schetsontwerp in juni 2009. In dit schetsontwerp was plaats ingeruimd voor twaalf partijen, waaronder het Wmo-loket, huisartsen, apotheek, fysiotherapie, psycholoog, maatschappelijk werk, thuiszorg en een dependance van het streekziekenhuis. Daarnaast waren er 21 appartementen voor Stichting De Lichtenvoorde gepland. Rond de zomervakantie bleek dat drie partijen uit het project wilden stappen en op hun huidige locatie wilden blijven. Zij zagen af van deelname aan het gezondheidscentrum. Daarna hebben we intensief gewerkt aan een plan om met de overgebleven partijen een goed functionerend gezondheidscentrum te realiseren. Nadat ook een aantal van de overgebleven partijen geen kans meer zagen om langer deel te nemen aan de verdere ontwikkeling rest ons nu niets anders dan te stoppen met de plannen voor het nieuwe gezondheidscentrum in Lichtenvoorde. Het besluit om te stoppen is jammer, maar het is een logische stap. Projectleider Henk Bolster van ProWonen: “Ondanks dat het een logische stap is, is er ook teleurstelling. Het was een unieke kans voor Lichtenvoorde op een prachtig gezondheidscentrum. Bovendien hadden we een heel geschikte locatie in het dorp.” Wethouder Paul Wentink: “We zijn heel teleurgesteld dat ondanks alle inspanningen de ontwikkeling van het gezondheidscentrum met allerlei partijen onder één dak niet meer doorgaat. Alle voorzieningen blijven wel in Lichtenvoorde, alleen niet in één gezondheidscentrum. Dat vinden we erg jammer. Wat er nu met de locatie van het geplande gezondheidscentrum wordt gedaan is nog niet bekend. We gaan daar verder naar kijken”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ander nieuws