Header image

Geen doorstart voor kindercentrum Groenlo

GROENLO- Op 13 april 2011 is het Kindercentrum Groenlo op last van het College van B&W van Oost Gelre gesloten. Pogingen tot een doorstart van het kindercentrum Groenlo hebben niet tot resultaat geleid. Het Kindercentrum Groenlo is inmiddels uitgeschreven uit het landelijk register kinderopvang. Wel is door een nieuwe ondernemer een verzoek ingediend om kinderopvang te mogen starten in Groenlo.

Directe aanleiding voor de sluiting waren signalen die bij de GGD en de gemeente waren binnengekomen naar aanleiding van een escalatie van relationele problemen tussen de beide eigenaren in het kindercentrum, waardoor een verantwoorde en veilige opvang van kinderen in het geding was. Daarnaast was er een rapport van de GGD waarin de nodige tekortkomingen in de opvang van kinderen werden geconstateerd.

Na de sluiting van het Kindercentrum Groenlo heeft de gemeente in het onderzoek naar een mogelijke doorstart van het kindercentrum bemiddeld door partijen met elkaar in contact te brengen. Uiteindelijk heeft dat niet geresulteerd in een verzoek om weer open te mogen gaan. Op 31 mei 2011 is het Kindercentrum Groenlo uitgeschreven uit het landelijk register kinderopvang.

Nieuwe kinderopvang Inmiddels is er wel een nieuwe aanvraag ingediend om kinderopvang in Groenlo te mogen verzorgen. Deze nieuwe ondernemer wil zich in hetzelfde pand aan de Bisschop Roveniusstraat 2 vestigen. De aanvraag wordt op dit moment door gemeente en GGD getoetst op de algemene voorwaarden die gelden voor kinderopvang.

Nieuwe procedure Het is een nieuwe onderneming die een nieuwe start wil maken. De rapporten van de GGD over het Kindercentrum Groenlo zijn dus niet van toepassing op deze nieuwe kinderopvang. De nieuwe aanvraag wordt getoetst op alle voorwaarden voor een verantwoorde en veilige opvang van kinderen. Als de nieuwe kinderopvang van start gaat zal de GGD het toezicht uitvoeren zoals de Wet Kinderopvang dat voorschrijft.Ander nieuws