Header image

Geen Bloemencorso Lichtenvoorde dit jaar

LICHTENVOORDE – In goed overleg met alle 18 corsogroepen en de gemeente Oost Gelre heeft het bestuur van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde besloten dat het Bloemencorso Lichtenvoorde ook dit jaar geen doorgang kan vinden. Voorzitter Herman ter Haar: “Dat we het corso voor een tweede jaar op rij af moeten gelasten is een grote tegenvaller. We zijn echter wel blij dat de corsogroepen mee willen werken aan een alternatief programma.”

Een projectgroep uit het bestuur van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde heeft in de afgelopen maanden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit jaar weer een bloemencorso te kunnen organiseren. Herman ter Haar: “Er zijn meerdere overleggen geweest met de projectgroep, terugkoppelingen aan het bestuur van de SBL, gesprekken met de vergunningverlenende ambtenaren, met het bestuur van de gemeente, vergaderingen met de Corsokoepel en er is deelgenomen aan een tweetal bijeenkomsten met de landelijke corso’s. Daarnaast hebben we een vragenlijst opgesteld voor de corsogroepen en hen een aantal scenario’s en alternatieven voorgelegd. Op grond van de onderzoeksresultaten heeft de projectgroep het bestuur geadviseerd om het Bloemencorso Lichtenvoorde in de normale vorm af te gelasten en opnieuw een Dahlia Kunstobjecten Route te organiseren, waarbij we kijken waar we het nog aantrekkelijker kunnen maken.”
Redenen afgelasting
Herman ter Haar licht de belangrijkste redenen voor het niet doorgaan van het corso toe: “We kunnen op dit moment nog niet voorspellen of het in september mogelijk is om een corso door de straten van Lichtenvoorde te laten rijden. Wat we wel weten is dat ons corso een lange voorbereidingstijd kent, zowel bij de bouw van de corsowagens maar ook bij de organisatie. Er moeten nu beslissingen worden genomen en kosten worden gemaakt. Naast een evenementenvergunning hebben we ook toestemming van de GGD nodig. Hiervoor moeten we dusdanige voorzorgsmaatregelen treffen om de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers te beschermen dat we financieel een groot risico nemen omdat we niet weten of bezoekers wel willen komen. Bovendien hebben meerdere corsogroepen aangegeven niet mee te willen doen met een volwaardig corso omdat ze geen bouwlocatie hebben, de tent nog niet opgebouwd hebben of dat ze het financieel niet aan kunnen om, na een tweede jaar zonder veel inkomsten, toch een volwaardige corsowagen te kunnen bouwen.”
DKR goed alternatief
Dat er ook dit jaar weer geen corso door de Lichtenvoordse straten trekt is een harde dobber voor de corsogemeenschap. “De afgelasting van ons corso in 2020 was een zware klap, zowel sociaal maatschappelijk als financieel. Gelukkig waren we in staat om de corsogemeenschap toch nog in beweging te krijgen door een Dahlia Kunstobjecten Route te organiseren. Maar dat woog geenszins op tegen het gemis van de activiteiten uit een normaal corsojaar. Ons doel was een volwaardig corso te organiseren. Maar als verschillende groepen niet mee doen, of er Lichtenvoorde onwaardige wagens komen, dan doet dit afbreuk aan ons imago. Daarom hebben we besloten om zo vroeg mogelijk in het jaar een besluit te nemen en na te denken over mogelijke alternatieven. We zijn dan ook blij dat de corsogroepen hebben aangegeven mee te willen werken aan een Dahlia Kunstobjecten Route. Dit is een schaalbaar project, als er meer ruimte is in september kunnen we eventueel groter uitpakken”, aldus Ter Haar.

Foto: Ook dit jaar geen Bloemencorso Lichtenvoorde maar een Dahlia Kunstobjecten Route op de tweede zondag in september. Foto: Marian ter Haar


Ander nieuws