Header image

Extra subsidie beschikbaar voor peuterspeelzaalwerk

OOST GELRE - Het college van B&W heeft besloten extra subsidie beschikbaar te stellen voor het peuterspeelzaalwerk in Oost Gelre. Het college onderstreept hiermee het belang van voldoende en kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk in onze gemeente. Hiervoor wordt wel als voorwaarde gesteld dat er één peuterspeelzaalorganisatie komt. De extra subsidie die beschikbaar komt maakt het voor de peuterspeelzalen mogelijk om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die het Rijk aan peuterspeelzalen gaat stellen vanaf 1 augustus 2010. De gemeente stelt als voorwaarde dat er één peuterspeelzaalorganisatie komt in Oost Gelre. Dit is al heel lang een wens van de gemeente. Het werkt makkelijker om met één organisatie afspraken en een budgetovereenkomst te sluiten. Inhoudelijk werken de peuterspeelzalen ook al veel samen. Ook zij zien de voordelen van het samengaan in één organisatie. De planning is dat de twee peuterspeelzaalorganisaties De Achthoek en Klein Duimpje dit jaar nog gaan fuseren. Tot 1 februari van dit jaar bood Ukkepuk in Groenlo peuterspeelzaalwerk aan. Het bestuur heeft begin dit jaar haar werkzaamheden beëindigd. De Achthoek heeft in eerste instantie tijdelijk peuterspeelzaalwerk in Groenlo aangeboden onder de naam De Petteflet. Met het verhogen van de gemeentelijke subsidie kan het peuterspeelzaalwerk in Groenlo gewoon door blijven gaan. De locaties van de peuterspeelzalen in Oost Gelre blijven behouden. De leidsters en medewerkers van de peuterspeelzalen van De Achthoek en Klein Duimpje worden door het bestuur van beide organisaties op de hoogte gehouden van de voortgang van de fusie. De bedoeling is dat leidsters en locaties één op één worden overgenomen in de nieuwe organisatie. Ook de ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen en wat de fusie inhoudt.

Ander nieuws