Header image

Eerste ontwerp sportcomplex Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Architect Koppert+Koenis heeft een ontwerp aangeleverd voor het nieuwe sportcomplex in Lichtenvoorde. In dit ontwerp vormt de bestaande Hamalandhal één geheel met de nieuw te bouwen breedtesporthal. Ook de landelijke aanbesteding voor een bouwkundig aannemer en een installateur wordt gestart.

De bedoeling is dat de huidige Hamalandhal wordt gerenoveerd en dat er een nieuwe hal voor de breedtesport wordt bijgebouwd. De architect was zeer gecharmeerd van de huidige Hamalandhal en heeft die stijl doorgetrokken in het nieuwe gedeelte. Dat uit zich bijvoorbeeld in het gebruik van baksteen. Ooit was er sprake van lichtinval via een groot glasoppervlak in de Hamalandhal. Dit wordt weer in ere hersteld, nu met polycarbonaat. Polycarbonaat is een lichtdoorlatende plaat die diffuus licht doorlaat. Dit polycarbonaat komt ook terug in de nieuw te bouwen sporthal.

Bij het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met de omgeving. Zo komt er aan beide zijden van het complex een entree voor sporters en bezoekers. Dus zowel aan de zijde van de Van der Meer de Walcherenstraat als aan de zijde van Hulshof Herwalt. Dat verhoogt de sociale veiligheid rond het sportcomplex. Tussen de twee hallen is de centrale verbindingsruimte gevestigd, met plaats voor een kantine en enkele vertrekken voor de beheerder en vergaderruimten.

Dit verbindingsgedeelte tussen de twee hallen is lager gebouwd en het idee is om hier een letterlijk groen dak op te leggen. In de nieuwe hal zijn aan de kant van het Wentholtpark ramen voorzien, zodat een verbinding ontstaat tussen het sportcomplex en het park. Het groen rond het sportcomplex moet op een natuurlijke manier overlopen in het Wentholtpark.

Na de gesprekken met de gebruikers, de buurt en de gemeente wordt het ontwerp verder aangescherpt naar een definitief ontwerp. Deze week wordt ook de procedure voor de aanbesteding van de bouw van het sportcomplex in gang gezet. De aanbesteding is opgeknipt in twee delen: een bouwkundig aannemer en een installateur. Net als met de aanbesteding van de architect wordt ook hier uit de aanmeldingen een selectie van 5 partijen gemaakt. Deze 5 partijen zullen zich presenteren en vervolgens worden daaruit de bouwkundig aannemer en installateur gekozen die het sportcomplex gaan bouwen. De uiteindelijke planning is dat het sportcomplex medio 2012 wordt opgeleverd.Ander nieuws