Header image

Dusseldorp legt buitenruimte Hamalandhal aan

LICHTENVOORDE - Aan aannemersbedrijf Dusseldorp is de herinrichting van de buitenruimte rondom de Hamalandhal gegund. Het ontwerpteam oordeelde dat zij als beste uit de bus kwamen met hun ideeën en plannen voor de herinrichting van de buitenruimte.
De bouw van de nieuwe Hamalandhal vordert gestaag. Op het bouwterrein zijn de contouren van de nieuwe hal al duidelijk zichtbaar. Zodra de bouw zelf is afgerond, wordt ook de buitenruimte ingericht. Een ontwerpteam, met daarin onder andere een afvaardiging vanuit de buurt, is al vanaf het begin bezig met het maken van plannen hoe die buitenruimte er uit moet zien. Aspecten van verkeer, parkeren, groen en sociale veiligheid zijn daarin belangrijk. Het ontwerpteam is sinds januari bezig geweest met het selecteren van een aannemer. Er zijn in totaal vijf aannemers uitgenodigd, waarmee een aantal gesprekken is geweest. Om een definitieve keus te maken, heeft het ontwerpteam aan de aannemers gevraagd om -op basis van de bestaande schets van het ontwerpteam- een plan van aanpak aan te leveren en een presentatie te geven. Die presentaties zijn geweest. Aannemersbedrijf Dusseldorp scoorde de meeste punten op beide onderdelen. Binnenkort gaan we samen met Dusseldorp, het ontwerpteam en de bouwer van het sportcomplex om tafel om te kijken hoe we de herinrichting van de buitenruimte het beste kunnen plannen. We streven ernaar om de herinrichting van de buitenruimte nog dit jaar af te ronden.


Ander nieuws