Header image

Dodenherdenking Lichtenvoorde 2011

LICHTENVOORDE- Evenals in voorgaande jaren is het ook dit jaar weer de bedoeling om op 4 mei a.s. een herdenking te houden voor allen -burger zowel als militair- die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, evenals voor allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, het is tevens een bezinning op heden en toekomst; het is een appèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid. Een afvaardiging van het Corps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht uit deze regio woont deze herdenking bij. De herdenking wordt gehouden in de St. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 23 te Lichtenvoorde.

De herdenkingsdienst, met medewerking Harmonie St.Caecilia o.l.v. mevr. Ira Wunnekink en organist de heer Frans Tomassen, begint om 19.00Ander nieuws