Header image

Dodenherdenking 2012: Thema: “Vrijheid geef je door”

LICHTENVOORDE - Evenals in voorgaande jaren is het ook dit jaar weer de bedoeling om op 4 mei a.s. een herdenking te houden voor allen -burger zowel als militair- die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, evenals voor allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, het is tevens een bezinning op heden en toekomst; het is een appèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.

De herdenking wordt gehouden in de St. Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 23 te Lichtenvoorde.

De herdenkingsdienst, met medewerking Harmonie St.Caecilia o.l.v. mevr. Ira Wunnekink en organist de heer Frans Tomassen, begint om 19.00 uur en ziet er als volgt uit.

Instrumentale opening door Harmonie St.Caecilia, “The Young Amadeus” van W.A.Mozart, arr. Jan de Haan Welkomstwoord door de heer Henk Heinst, voorzitter 4 mei comité Lichtenvoorde “Vrijheid”, gelezen door de heer Henk Heinst Samenzang: ”Mensen gedreven door verlangen” “Pleidooi aan Veteranen en hun nageslacht”, gelezen door de heer Aloys Roemaat “Eén dag per jaar”, gelezen door, Wiebe Maalderink, leerling groep 7 Pastoor van Arsschool “Hallelujah” van Leonard Cohen, arr. Michael Brown, gespeeld door Harmonie St. Caecilia Toespraak door de heer P.Wentink, wethouder Samenzang: “Komen ooit voeten gevleugeld” “Recht op vrije meningsuiting”, gelezen door Nicky Leemreize, leerling groep 8 Pastoor van Arsschool “Vandaag”, gelezen door de heer Alfons Liesker, namens de kerken “Give Us Peace (Dona Nobis Pacem), arr.Ted Huggens, gespeeld door Harmonie St.Caecilia Overzicht namen op herdenkingsplaats in de Dijkstraat voor alle Lichtenvoordenaren die door oorlogsgeweld in de periode 1940-1950 zijn omgekomen in ons land, buitenland en Nederlands-Indië, gelezen door de heer Michael Menting Moment van stilte (staand) Samenzang: “Lied van de vrede” Vertrek

Na afloop van de herdenking in de St. Bonifatiuskerk is het de bedoeling dat men achter de trommelaars van harmonie St. Caecilia een stoet vormt. De stoet gaat naar het centrale bevrijdingsmonument aan de Dijkstraat. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om bloemen bij het monument neer te leggen. De trompettist van de Harmonie speelt The Last Post. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Onder begeleiding van de harmonie wordt vervolgens het 1e en 6e couplet van het volkslied gezongen. Daarna vertrekken wij naar de algemene begraafplaats, waar in het bijzonder de daar begraven geallieerde vliegers in stilte zullen worden herdacht. Leerlingen van de Pastoor van Arsschool leggen bloemen op de 23 graven van geallieerde vliegers. Verder worden de overige aanwezigen ook in de gelegenheid gesteld bloemen neer te leggen. Een afvaardiging van harmonie St. Caecilia speelt: "Menuet from Berenice” van G.F.Händel in een arrangement van Willy Hautvast. De heer P.Wentink, wethouder, houdt op de algemene begraafplaats een korte toespraak. Wij willen iedereen verzoeken om op 4 mei a.s. de vlaggen halfstok te hangen van 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur). Tevens zouden wij het zeer op prijs stellen indien gedurende deze tijd reclamevlaggen zullen worden verwijderd/ingehaald. Wij doen een beroep op elke inwoner van Lichtenvoorde en de kerkdorpen om de herdenking van 4 mei te bezoeken.

Het 4 mei-Comité, Lichtenvoorde.Ander nieuws