Header image

Deel Twenteroute (N18) bij Lichtenvoorde afgesloten

LICHTENVOORDE - In verband met de wateroverlast in Lichtenvoorde wordt vanaf vrijdag 27 augustus, 14.30 uur, een deel van de Twenteroute afgesloten voor alle verkeer. Ook de naastgelegen Parallelweg wordt afgesloten. Het verkeer zal worden omgeleid. Omleidingsroutes worden met duidelijke bebording ter plaatse aangegeven. Het centrum van Lichtenvoorde ondervindt momenteel veel wateroverlast. Om het gebied te ontlasten, zal door de brandweer water óver de Twenteroute heen in de Baakse Beek gepompt worden. Daarvoor moet een gedeelte van de Twenteroute worden afgesloten. Aanliggende perceelseigenaren zijn of worden hierover zoveel mogelijk geïnformeerd. Bewoners in het buitengebied kunnen als gevolg van het overgepompte water overlast ervaren. Dit kan worden gemeld bij de gemeente via telefoonnummer 393200.

Ander nieuws