Header image

De Stichting MFA ‘de Bult’ uit Vragender ontvangt € 50.000

VRAGENDER - Het Bestuur van de Stichting Multifunctionele Accommodatie De Bult heeft een subsidie van € 50.000 ontvangen van het Oranjefonds. Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Reden voor het Bestuur van de Stichting Multifunctionele Accommodatie 'De Bult' uit Vragender, een aanvraag in te dienen om een bijdrage voor de realisatie van de bouw van een multifunctionele accommodatie in het kerkdorp Vragender te realiseren. Hiervoor wordt de bestaande sporthal omgebouwd tot een multifunctionele ruimte en een nieuwe ontmoetingsruimte alsmede een nieuwe sporthal worden gebouwd. De ingediende subsidieaanvraag is positief beantwoord. Veel werd er de afgelopen jaren vergaderd, met gemeenteambtenaren en wethouders, verenigingen en met de provincie. En nu is het gelukt. Vragender krijgt mede door het Oranje Fonds haar multifunctionele accommodatie. De oplettende passant kan zien dat aan de Kapelweg een begin gemaakt is met het omleggen van de weg en met de funderingswerkzaamheden. Wanneer alles volgens planning verloopt zal de realisatie van het totale plan op 1-1-2012 gerealiseerd zijn. Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 24 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Ander nieuws