Header image

De Kanonniers vs. De Compagnie Grolle vs. De Slag om Grolle

GROENLO-De kanonniers, dat zijn toch die mannen die schieten met het Grolse kanon? En de Compagnie, dat is toch die vereniging met kanonniers? En De Slag om Grolle, dat wordt toch georganiseerd door de Compagnie? Logisch dat deze gedachte overheerst, maar het klopt niet. De kanonniers & De Compagnie Het begon allemaal met ’De Kanonniers’, een groep vrienden die graag carnaval viert. Om de naam eer aan te doen, moest er natuurlijk een keer met het Grolse kanon geschoten worden. Dit beviel zo goed, dat een aantal leden uit deze groep het idee opvatte om zich te ontfermen over de Grolse kanonnen en om zich meer te gaan verdiepen in de Grolse geschiedenis; de stichting ’Vrienden van de Grolse Kanonnen’ werd opgericht. Deze groep zat vol ideeën om de historie van de ‘stadt Grol’ weer tot leven te brengen en om dit vorm te kunnen geven werd vanuit deze stichting ’De Compagnie Grolle’ opgericht. Bij de ‘De Compagnie Grolle’ sloten zich verschillende mensen aan, allemaal met één gezamenlijke hobby: een aantal weekenden in het jaar terug gaan in de tijd, om precies te zijn: naar het jaar 1627. Dit zo verantwoord mogelijk de geschiedenis nabootsen wordt re-enactment genoemd, de mensen die het uitvoeren heten re-enactors. Complete historische kampementen worden opgezet, waarbij de re-enactors in historisch verantwoorde kleding de veldslagen nabootsen en letterlijk op het stro slapen. In het begin bestond de Compagnie Grolle dus uit leden van de carnavalsgroep ’De Kanonniers’. In de loop der jaren is de Compagnie een zelfstandige stichting geworden en heeft niets meer van doen met ‘de Kanonniers’. Een paar leden van de Compagnie Grolle wilden meer doen met de rijke historie van Groenlo en kwamen met het lumineuze idee om de daadwerkelijke Slag om Grolle, die plaats vond in 1627, na te gaan spelen. Om dit te organiseren werd begonnen met zes vrijwilligers, die van buiten de Compagnie Grolle werden aangetrokken. Tegenwoordig bestaat de organisatie van de Slag om Grolle uit bijna twintig mensen, die vrijwillig dit steeds groter wordende evenement neerzetten. De Slag om Grolle bootst niet alleen de veldslagen na, maar laat ook het stadsleven van 1627 zien. Overigens zijn de leden van ’De Compagnie Grolle’ als één van de vele re-enactmentgroepen deelnemer aan het evenement. De drie groepen, de Kanonniers, de Compagnie Grolle en de organisatie van de Slag om Grolle hebben dus een geschiedenis die elkaar overlapt. Ook vinden zij het allemaal belangrijk dat Groenlo op de kaart wordt gezet, Het zijn echter op zichzelf staande groepen, die verder weinig met elkaar van doen hebben, maar ieder hun eigen bijdrage leveren in en aan de Vestingstad Grol.

Ander nieuws