Header image

College besluit krediet beschikbaar te stellen voor MFA Vrag

VRAGENDER - Het college van B&W heeft besloten om een krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting MFA (multifunctionele accommodatie) De Bult in Vragender. Al sinds 2004 is er een grote behoefte in Vragender om te beschikken over een ruimte waarin allerlei verenigingen zich thuis voelen, en met de realisatie van een MFA is dat mogelijk. De gemeenteraad neemt in september een definitief besluit over het beschikbaar stellen van het krediet. Sinds 2004 zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd voor een kulturhus of dorpshuis. Dit bleek niet haalbaar. De Stichting MFA de Bult heeft nu een plan opgezet voor een multifunctionele accommodatie dat wel haalbaar is. Hiermee wordt de leefbaarheid van het kerkdorp vergroot en kunnen verenigingen en instellingen terecht op een plek waar ze hun activiteiten ook kunnen ontplooien. In de begrotingsvergadering in 2009 heeft de raad in beginsel haar goedkeuring gegeven voor het plan. Voor het beschikbaar stellen van het huidige krediet is nog wel formele goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Behandeling van het voorstel vindt plaats in de commissie Maatschappij en Bestuur op 31 augustus en de raadsvergadering op 21 september. Dan besluit de raad of het krediet wel of niet toegekend wordt. De reden waarom het college nu al heeft besloten om het krediet -onder voorbehoud van goedkeurig door de raad- beschikbaar te stellen, is dat het noodzakelijk is om te beginnen met het binnenhalen van subsidies en het beginnen met de werkzaamheden.

Ander nieuws