Header image

Coalitie met een 3e kleine partij is geen optie meer

‘Kijken naar welke partijen het beste voor de gemeente aan het voetlicht brengen, naar verwantschap en kijken naar een werkbare samenstelling voor het college’, is het advies van informateur Cees Oostwijk na een tweede informerende ronde gaf aan het CDA. Deze partij gaat vanaf dit weekend aan de hand van een raadspamflet verder met de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie en een akkoord. Op 10 mei moet het zover zijn. Onduidelijk is nog of dit voor de komende 4 jaar een coalitieakkoord gaat worden of gestuurd en bestuurd wordt op basis van een raadsprogramma.

Oosterwijk had de mogelijkheid op tafel gelegd een coalitie te vormen met een derde kleine partij, maar daar wordt nu toch van afgezien. “Dit is niet handig voor een werkbaar college om daar een parttime wethouder aan toe te voegen.” Verder zei hij dat tevredenheid over het huidige college de grootste kans geeft voor een duurzame samenwerking en zette een voortzetting van de huidige coalitie bovenaan. “Deze geeft de breedste steun en is het snelst te realiseren.” Hij voegde daaraan toe dat een coalitie met OOG daar gezien de verkiezingsuitslag voor die mogelijkheid ‘iets voor te zeggen is’. Die mogelijkheid doet recht aan de verkiezingsuitslag, benadrukte de informateur. “De partij toonde in de gesprekken een groot verantwoordelijkheidsgevoel en heeft daar veel voor over.”

Gekke verkiezingsuitslag
Het CDA won de verkiezingen van 16 maart en is de grootste fractie (7 zetels) in de gemeenteraad van Oost Gelre geworden. Onafhanklijken Oost Gelre (OOG) heeft als enige partij zetels gewonnen. De partij ging van 3 naar 5 zetels. De VVD behield net als het CDA de zetels en zit nu met 5 zetels in de raad. PvdA, NLog en OLW hebben elk 1 zetel in de gemeenteraad.

3 partijencoalitie?
Tijdens het verslag van de eerste informatieronde hield hij nog een derde optie open. “Gezien de woelige tijd waar gewerkt moet worden aan een economisch herstel na de coronacrisis, sociaal en energiearmoede belangrijke thema’s zijn”; en daarbij ook de veranderde opstelling richting woningbouwcorporaties noemde plus dat bezuinigingen niet worden uitgesloten; kan een coalitie met de drie grootste partijen een reële kans zijn. “Door de gekke verkiezingsuitslag kun je je afvragen of 18 zetels coalitie en 3 zetels in de oppositie wel goed is voor de lokale democratie.” In een duaal stelsel kan een brede coalitie ook een groter verantwoordelijkheidsgevoel doen ontstaan voor de te nemen besluiten dat ten goede komt aan de controlerende taak van de hele gemeenteraad. “Dan wordt het een kwestie van gunnen en vertrouwen geven”, gaf Oosterwijk de aanbeveling.

Uitgangspunt is raadspamflet
Een van de aanbevelingen is het opgestelde raadspamflet met daarin de 7 belangrijkste opgaves voor de komende raadsperiode: solidariteit en bestaanszekerheid, een sterke lokale economie, woningbouw, de energietransitie en toekomstgericht en verantwoord financieel beleid. Oosterwijk raadde aan goed te kijken naar de inhoudelijke overeenstemming op hoofdlijnen dat gedragen wordt door alle partijen in de raad. “Het is een handzaam en een sterk inhoudelijk format geworden met een te verwachte inhoudelijke steun uit de raad. Goed voor een formatie. De inhoud gaat voor de mensen, maar op 10 mei weten we toch wie het college van deze gemeente gaat worden.”


Ander nieuws