Header image

CDA en VVD heeft OOG ‘de pas afgesneden’ in coalitievorming

OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) voelt zich buitenspel gezet bij onderhandelingen voor een nieuwe coalitie met een nieuw college in Oost Gelre. Fractieleider Ronald Willering reageerde dermate boos dat hij en de hele fractie tegen raadspamflet stemden, terwijl OOG deze leidraad voor een nieuw coalitie- of raadsakkoord veel ingebracht in de informatierondes van informateur Cees Oosterwijk.
Willering zei verbaasd te zijn dat de tweede grote partij in Oost Gelre geen enkele kans krijgt in de vorming van een coalitie. “Er zijn geen onoverkomelijke verschillen. Het zou toch normaal plus uitgangspunt moeten zijn dat de twee grootste partijen eerst met elkaar gaan kijken naar de vorming van een coalitie”, reageerde Willering verbolgen. CDA behield de 7 zetels bij de verkiezingen in maart en de VVD die er al 5 had behield deze ook. OOG boekte zetelwinst en kwam uit op 6 zetels.
Willering vroeg het CDA én de VVD in het raadsdebat om fundamenteel een gesprek aan te gaan met OOG. “We willen naar een breed gedragen college en we vragen de formateur (red. oud-fractieleider Niek Bragt) dat hij nog met de drie grootste partijen om tafel gaat. Hij zit hier op de tribune en hoort onze vraag.” Willering wees op de kiezers die OOG de 2 extra zetels toewezen en daardoor de tweede partij werd in Oost Gelre.
OOG voerde de druk op het CDA, die het initiatief neemt in de coalitieonderhandelingen, verder op door met een amendement te komen. Zijn partij zou tegen het raadspamflet stemmen, als CDA de handreiking van OOG niet aan zou nemen. “U heeft ons de pas afgesneden voor samenwerking in de raad om verder in te gaan op de opgaves waar we voor staan.”
Fractieleider Walter Leemreize van het CDA weigerde zich onder druk te laten zetten. “ De coalitie CDA met VVD achtte de informateur als meest kansrijke. We kunnen goed samenwerken is in de afgelopen vier jaar gebleken. De kiezer heeft dat bevestigd: we hebben tegen de landelijke trend in niets verloren. En onze verkiezingsprogramma’s liggen het dichtst bij elkaar. Leemreize deed op het laatst een beroep op Willering. “Het is ongelofelijk, u bent positief over het raadspamflet, maar gaat er niet mee akkoord? Ik vind u niet consequent.” Die aantijging ontkende Willering. “Je maakt en werkt samen aan een raadspamflet en vervolgens snij je daarvoor de pas af daar waar je samen een raadsagenda hebt voor een nieuw college.
VVD-fractieleider Kees Porskamp mengde zich ook in het knetterende debat. Hij vond het onbegrijpelijk dat OOG tegen een document voor de hele raad stemt. “Als de VVD er niet met het CDA uitkomt dan is optie 2, een samenwerking met OOG om verder te gaan voor een coalitie. Die mogelijkheid gooit u nu weg.”
Willering verwacht niet dat die optie zal komen. OOG ging de onderhandelingen in voor de brede coalitie met de 3 grootste partijen CDA, OOG en VVD. Zij gaan zoals ze het vier jaar lang samen een coalitie vormden gewoon verder. "Optie 3 (red. brede coalitie) gaat niet gebeuren", reageerde Willering ontstemd.

Ander nieuws