Header image

BonsenReuling in de bres voor vastgoedondernemers

LICHTENVOORDE - BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs start een proefprocedure voor een klant die een vastgoedonderneming drijft in een bv. Men wil dat de rechter duidelijkheid schept over de vraag wanneer een vastgoedonderneming een onderneming vormt in fiscale zin en wanneer niet.

Eerder had het accountants- en belastingadvieskantoor een verzoek bij de belastingdienst ingediend om goed te keuren dat er bij de vastgoedonderneming van een klant sprake is van een onderneming in fiscale zin. De fiscus wees dat verzoek af. Vervolgens heeft men rechtstreeks een brief geschreven aan Jan Kees de Jager, maar ook hij weigert zijn standpunt te herzien. Daarom zal deze maand een proefprocedure worden opgestart. Tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe Successiewet en overige wetgeving op het gebied van bedrijfsopvolging, heeft toenmalig staatssecretaris van Financiën, de heer Jan Kees de Jager, gezegd dat een vastgoed-bv niet snel een onderneming in fiscale zin vormt.Ander nieuws