Header image

Bijzondere natuurdag school Antonius Vragender

VRAGENDER – De basisschool Antonius in Vragender en de Stichting Marke Vragender Veen hebben al enkele jaren een band met elkaar. De stichting en de school willen de jongste generatie in het Oost Gelderse kerkdorp bekend maken met het veen en zo de betrokkenheid bij dit bijzondere natuurgebied, dat landelijke en zelfs Europese betekenis heeft, vergroten. Om de band tussen de stichting en de school tot uitdrukking te brengen worden er jaarlijks speciale natuurdagen op school georganiseerd. Dit jaar wordt de natuurdag gehouden op vrijdag 28 mei op school en op het sportterrein bij restaurant Beneman aan de Winterswijkseweg in Vragender. ’s Morgens krijgen de kinderen demonstraties te zien van valkeniers Frans en Marga Hueben uit Aalten. Het tweetal zal ook uitleg geven over het gedrag van deze imposante roofvogels. ’s Middags vertelt Ronald van Harxen in de groepen over uilen. In de loop van de ochtend zal Harrie Krabben, de voorzitter van de Stichting Marke Vragender Veen speciale buttons uitreiken aan de leerlingen van groep 8. Deze schoolverlaters worden onderscheiden, omdat ze de afgelopen jaren hebben bewezen het Vragenderveen een warm hart toe te dragen.

Ander nieuws