Header image

Bijeenkomst voor ouders van kinderen met beperking

LIEVELDE- Op woensdag 13 oktober a.s. wordt bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde van 19.45 � 22.00 uur een themabijeenkomst gehouden voor ouders van kinderen met een beperking. Onderwerp zijn (financiële) regelingen en voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken. De organisatie is in handen van Ouders-Helpen-Ouders Oost-Achterhoek in samenwerking met VIT Oost-Gelderland en MEE Oost-Gelderland. Ouders-Helpen-Ouders Oost-Achterhoek (OHO) wordt gevormd door ouders en verzorgers van kinderen met een beperking. Het doel van OHO is het delen van kennis mét anderen en gebruik maken van de kennis ván anderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens themabijeenkomsten.

Déze themabijeenkomst wordt ingeleid door Desiree Bruin, sociaal juridisch dienstverlener van MEE Oost-Gelderland. Zij geeft informatie over verschillende regelingen en voorzieningen waar de ouders mee te maken hebben. Aan de orde komen onder andere de AWBZ-zorg, respijtzorg, regels rondom het inzetten van een PGB en het opstellen van contracten. Verder wordt informatie gegeven over de gemeentelijke (Wmo) voorzieningen en veranderingen binnen de TOG regeling.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle ouders van kinderen met een beperking en andere geïnteresseerden. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Wilt u vast wat meer informatie dan kunt u contact opnemen met de VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of MEE Oost Gelderland (0314) 344224.Ander nieuws