Header image

Bijeenkomst voor CVA-getroffenen tot 65 jaar en hun familiel

LIEVELDE- Op maandag 29 november a.s. wordt van 19.30 tot 22.00 uur bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in Lievelde een ontmoetingsavond gehouden voor CVA-getroffenen onder de 65 jaar en hun naasten uit de regio Oost-Achterhoek.

Deze ontmoetingsbijeenkomst wordt georganiseerde door de CVA-zorgketen van het Achterhoeks Initiatief Ketenzorg.

Na een CVA of wel een beroerte verandert het leven van de getroffene ingrijpend, evenals dat van de omgeving. Mensen krijgen te maken met lichamelijke beperkingen, maar ook met psychische-, emotionele-, en gedragsveranderingen. Deze veranderingen hebben veel invloed op het leven van de getroffenen en dat van hun familie. De manier waarop men leert omgaan met de gevolgen van een beroerte bepaalt vaak de kwaliteit van leven na een CVA.

Bij CVA-getroffenen onder de 65 jaar hebben de beperkingen een extra grote invloed, omdat mensen vaak nog werken, of zorg dragen voor een gezin (met soms nog jonge kinderen). Daarnaast is hun sociale netwerk anders dan mensen die na hun 65ste door een CVA worden getroffen.

Voor deze zogenaamde ‘jong CVA-getroffenen’ (onder de 65 jaar) en hun naasten is deze bijeenkomst daarom specifiek bedoeld. Onder leiding van ervaren en deskundige gespreksleiders wordt deze avond in een getroffenengroep, mantelzorger- of partnergroep aandacht besteed aan de gevolgen van een beroerte. Daarnaast is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Deelname aan deze avond is gratis. Wel dient u zich vóór 25 november a.s. op te geven bij Renata Gierkink. Dit kan telefonisch via (06) 51 37 45 10 of via e-mail r.j.h.gierkink@skbwinterswijk.nlAnder nieuws