Header image

Bijeenkomst ’t Hooiland op 23 mei

LICHTENVOORDE- De gemeente Oost Gelre organiseert op 23 mei a.s. een bijeenkomst over de groenzone in ’t Hooiland in Lichtenvoorde. De bijeenkomst is voor alle omwonenden en gebruikers van deze groenzone. De informatieavond begint om 19.00 uur in basisschool De Regenboog aan de Planetenstraat 45.

Groenzone De groenzone maakt deel uit van de wijk ’t Hooiland en loopt als een groene ader door de wijk. De zone begint aan de Orion en loopt door tot aan de Esstraat. De groenzone grenst aan de straten: Orion, Pluto, Breughelhof, Noorderkroon, Rubensstraat, Marishof, Neptunus, Mercurius en de Esstraat.

Bijeenkomst De gemeente Oost Gelre wil door middel van de bijeenkomst nagaan wat de belevingswaarde van het gebied is én of er mogelijkheden zijn om die waarde te verhogen. Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden en gebruikers van het groene gebied aangeven wat ervaringen en wensen zijn. Naast deze bijeenkomst worden er binnenkort ook enquêtes afgenomen om een totaalbeeld te krijgen.Ander nieuws