Header image

Bewonersonderzoek afvalinzameling in Oost Gelre

OOST GELRE - De komende maand laat de gemeente Oost Gelre een bewonersonderzoek uitvoeren. Aan 1.000 huishoudens wordt gevraagd wat hun mening is over de dienstverlening van de afvalinzameling. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de evaluatie van het huidige afvalbeleid. Aan de hand van deze evaluatie wordt gekeken waar er, indien mogelijk, verbeteringen aangebracht kunnen worden in de dienstverlening van ROVA. De 1.000 ondervraagde huishoudens kunnen de enquête schriftelijk òf digitaal invullen en krijgen zo de gelegenheid om mee te denken over de afvalinzameling van de toekomst! U draagt immers zorg voor het scheiden van afval en helpt de gemeente hiermee om haar milieudoelstellingen te behalen. ‘Afval scheiden is goud!’ De uitkomsten van de bewonersonderzoeken worden eind dit jaar verwacht en zullen ook aan u teruggekoppeld worden. Met uw medewerking bereiken we een betere afvalinzameling.

Ander nieuws