Header image

‘Bang, Boos en in de war’ thema in Alzheimer Café

LICHTENVOORDE - Woensdagavond 23 maart wordt het Alzheimer Café Lichtenvoorde e.o. gehouden. Het thema is:” Bang, Boos en in de war. Het Alzheimer Café vindt plaats in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 te Lichtenvoorde.Vanaf 19.30 uur bent U van harte welkom.Het programma start om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Specialist ouderengeneeskunde Dr Tonino gastspreker in het Alzheimer Café.

Op 23 maart is voor de derde keer dit jaar het Alzheimer Café geopend. Het thema is dan : “Gedragsveranderingen zoals angst, boosheid en in de war zijn en hoe daar mee om te gaan.”. Mensen met dementie kunnen allerlei gedrags en stemmingsproblemen hebben.Dit kan door de dementie ontstaan of bijvoorbeeld door de manier waarop de omgeving reageert. Voorbeelden zijn tegendraads zijn , boosheid, achterdocht, lusteloosheid, of ontremming. Of het gedrag een probleem is hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger , zoals een echtgenoot, zoon, dochter, of ander familielid. Om een juiste oplossing te vinden, is inzicht in de oorzaken van de gedrags en stemmingsproblemen nodig. Dr Tonino ( (specialist ouderengeneeskunde ) zal daarom ingaan op deze problematiek. Hij zal vertellen waardoor deze gedragsveranderingen ontstaan en waarom iemand met dementie zo reageert. Als verpleeghuisarts heeft Dr. Tonino reeds vele lezingen en inleidingen gehouden ,m.n. over allerlei aspecten rond dementie . Dit ook reeds meerdere malen voor verschillende Alzheimercafé's. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen n.a.v het onderwerp dat is besproken of vragen die U bezig houden. U bent van harte welkom.

Elke vierde woensdag van de maand vindt er een Alzheimercafé plaats in Lichtenvoorde(behalve in de maand augustus). Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Dit gebeurt allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Het programma tot Juli ziet er alsvolgt uit. 27 april : Er alleen voor staan. 25 mei : Dementie op jonge leeftijd. 22 juni : Miscommunicatie met hulpverleners. Juli is er geen Alzheimercafé.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de Alzheimer telefoon afdeling Achterhoek 06-13514411. Zie voor meer informatie ook de website:www.alzheimer-nederland.nl/achterhoek Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. is bedoeld voor mensen uit de gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk.

Het Alzheimercafé Lichtenvoorde e.o. wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Achterhoek, Careaz en Zorgcombinatie Marga KlompéeAnder nieuws